Οργάνωση Παραγωγών Φρούτων ΕΑΣΑ

Η ταυτότητα της Οργάνωσης.
 • Έτος ιδρύσεως: 1983
 • Έδρα: Ναύπλιο, Ν. Αργολίδας, Πελοπόννησος, Ελλάδα
 • Καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, Βερίκοκα
Ιστορική αναδρομή

Αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας. Η ΕΑΣ Αργολίδας ιδρύθηκε το 1938 από 5.000 αγροτικές οικογένειες-μέλη. Κατασκευή εργοστασίου τοματοπολτού ΡΕΑ (1948). Αγορά κονσερβοποιείου ΠΕΛΑΡΓΟΣ (1986)

Εγκρίσεις-Αναγνωρίσεις Ο.Π.Φ.
 • Κανονισμός ΕΟΚ 1035/72 & Π.Δ. 614/19-6-1981 ως Ένωση Συνεταιρισμών Παραγωγών Κηπαίων Αργολίδας ΡΕΑ
 • Κανονισμός ΕΟΚ 2602/1990 ως Ομάδα Παραγωγών Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ
 • Κανονισμός Ε.Κ. 2200/1996 ως Ομάδα Παραγωγών Φρούτων Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ
 • Κανονισμός Ε.Κ. 1580/2007 ως Οργάνωση Παραγωγών Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας ΡΕΑ για εσπεριδοειδή και βερίκοκα

Μια ματιά με …αριθμούς

  Μέλη: 3900

 • Έκταση καλλιεργειών:
  Εσπεριδοειδή → 5.700 HA
  Βερίκοκα → 800 HA

 • Παραγωγή Νωπού Προϊόντος ανά έτος:
  Εσπεριδοειδή → 130.000 tn &
  Βερίκοκα → 7.000 tn

 • Αξία Νωπού Προϊόντος ανά έτος:
  Εσπεριδοειδή → 19.000.000 € &
  Βερίκοκα → 2.500.000 €

Σκοπός δημιουργίας Ο.Π.Φ. ΕΑΣ Αργολίδας
 • Εξασφάλιση προγραμματισμού παραγωγής και η προσαρμογή της στη ζήτηση από ποσοτικής και ποιοτικής άποψης
 • Συγκέντρωση, προώθηση και διάθεση της παραγωγής των μελών στην αγορά
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Προώθηση καλλιεργητικών μεθόδων και τεχνικών φιλικών στο περιβάλλον
 • Παροχή τεχνικής βοήθειας τόσο σε θέματα καλλιέργειας όσο και στην εμπορική και λογιστική διαχείριση των προϊόντων
 • Προστασία μελών από επισφαλείς εμπορικές συναλλαγές

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΠΦ ΕΑΣ Αργολίδας.
Πραγματοποιείται από το 1997 ως Σχέδιο Δράσης και ως Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μετά το 2006. Είναι το μεγαλύτερο σε ύψος στην Ελλάδα και αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό εργαλείο της Οργάνωσης

Ύψος Υλοποιηθέντων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Operational Programs
- Έτος 2007: 596.389,12
- Έτος 2008: 1.414.994,29
- Έτος 2009: 1.294.046,95
- Έτος 2010: 1.508.307,22
- Έτος 2011: 609.039,08

Δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 • Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που αφορούν τη παραγωγή - Παρελκόμενα γεωργικών μηχανημάτων και εργαλεία
 • Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού
 • Δαπάνες προσωπικού που αφορά τη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της εμπορίας των προϊόντων
 • Συνεχείς επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της μονάδας μεταποίησης
 • Διατήρηση εμπορικού δικτύου προώθησης προϊόντων
 • Κάλυψη δαπανών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις
 • Εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης για οικονομία νερού, προστασία περιβάλλοντος, μείωση καλλιεργητικού κόστους
 • Δωρεάν διανομή προϊόντων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις (Διαχείριση κρίσεων)
 • Κάλυψη κόστους πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας