Υπηρεσίες για τους παραγωγούς

  • Συμβολή στη δημιουργία του συστήματος διαχείρισης εκτάσεων (ΟΣΔΕ) για την έγκαιρη καταβολή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους παραγωγούς – Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων – Διαχείριση αιτήσεων – δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης

  • Αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών Φρούτων

  • Παροχή υπηρεσιών για συμμετοχή αγροτών σε προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων και επενδύσεων στον αγροτικό τομέα

  • Παροχή υπηρεσιών στο χώρο των ασφαλειών και νομική εκπροσώπηση αγροτών

  • Μέτοχος στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και στην Αγροτική Ασφαλιστική

  • Μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Ελαιουργικής