Προϊόντα

Η Ε.Α.Σ.Α.-ΡΕΑ παράγει στις εγκαταστάσεις της μεγάλο αριθμό προϊόντων. Τα προϊόντα αυτα, διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

Τα καταναλωτικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά, με τα εμπορικά σήματα που έχει κατοχυρώσει η Ε.Α.Σ.Α. Εκτός αυτού όμως, έχει αναλυφθεί η παραγωγή προϊόντων ιδιοτικής ετικέτας για τις μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket της Ελλάδας.

Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων, διατίθενται στην Ελλάδα. Γίνονται όμως και εξαγωγές στην Κύπρο, FYROM, Σουηδία, Γερμανία, Αρμενία και σε άλλες χώρες. Για την διάθεση των προϊόντων έχει οργανωθεί πλήρες εμπορικό δίκτυο. Η βιομηχανική παραγωγή λειτουργεί με πλήρης πιστοποιήσεις ISO-22000 και HACCP.